Inleiding

Het onderwijsmateriaal op deze website is ontwikkeld voor, door en uit onderwijspraktijken van de auteur, Ferdie Migchelbrink. Er zijn drie basisdocumenten, te weten: projectenhandleiding, draaiboek afstudeermodel en pogroningen. In deze documenten/presentaties wordt langs drie wegen (handleiding voor studenten en docent-begeleiders, overdracht draaiboek voor opvolgers en presentatie van het model in Groningen) het model ‘Migchelbrink afstudeerprojecten MWD opleiding’ gepresenteerd. Alle andere documenten en presentaties geven inkijkjes in de verschillende momenten/onderdelen van dit model, zoals bijvoorbeeld via presentaties gebruikt in practica, via instructie vooraf voor een reeks practica enzovoort.

Basisdocumenten

Draaiboek afstudeermodel MWD

Word documentWord document

Download  

Project- handleiding

Word documentWord document

Download  

PO Groningen

Powerpoint presentatiePowerpoint

Download  

Les- en instructiemateriaal

Onderzoek en projecten

Powerpoint presentatiePowerpoint

Download  

Praktijkgericht onderzoek en projecten

Powerpoint presentatiePowerpoint

Download  

Project- en onderzoekafsluiting

Powerpoint presentatiePowerpoint

Download  

Projecten starten

Powerpoint presentatiePowerpoint

Download  

Projectmatig werken

Powerpoint presentatiePowerpoint

Download  

Start afstudeer- projecten

Powerpoint presentatiePowerpoint

Download  

Voorbeelden afstudeerproject

Deeltijd feedback

Word documentWord document

Download  

Practicum onderzoek

Word documentWord document

Download  

Mailing studenten

Word documentWord document

Download